Lang, heel lang geleden (om precies te zijn in 1098)... was er eens een monnik die zijn benedictijner klooster verliet. Hij miste er de ware geest uit de Regel van Benedictus. Met een groep medebroeders begon hij in het bos opnieuw, bij nul. In Cîteaux. Ofwel: Cistercië. Al gauw heette hun orde: de cisterciënzer orde. Ze bestaan nog steeds. Hun kloosters staan verspreid over de hele wereld.

Bij veel van die kloosters zijn in de laatste twintig, dertig jaar, groepen ontstaan van 'gewone' mensen uit de wereld. Gelovige mensen die zich geroepen voelen door God, terwijl ze toch geen kloosterling zijn.

De Cisterciënzergroep Sion is zo'n groep. Deze site vertelt er alles over. Of nou ja. Bijna alles. De kern van het verhaal schuilt in het hart van ieder mens en blijft een onbenoembaar geheim.

Luister...

Om dus terug te keren naar de stem waarmee we begonnen zijn: de terugkeer naar het hart baat ons uitermate.
Uit: Ommekeer, Bernardus van Clairvaux

Lux

Persoonlijke teksten van
de groepsleden

Nieuwsgierig?

De regel van Benedictus zegt dat degenen die op de deur komen kloppen vooral NIET meteen moeten worden binnengelaten. Anno nu vertalen we dat met: Goed, je bent nieuwsgierig. Anders was je hier niet terechtgekomen. Maar weet je het zeker? Heb je de site goed bekeken - en ben je nog steeds nieuwsgierig? Dan ben je van harte welkom om sfeer te komen proeven. Dat kan vrijblijvend, in de open groep, of bij de lectio divina. Je kunt ook een e-mailabonnement nemen op Pelgrimsnieuws.


 
armoede, gehoorzaamheid, zuiverheid Cisterci&eumlnzergroep Sion
maria